نخ تابیده

نخ تابیده آتابای تهیه شده از ماده اولیه پلی اتیلن و پلی پرو پیلن که در دو مدل نازک و ضخیم روانه بازار می شود. که در برابر رطوبت و فرسایش مقاوت دارد و خــ اصیـــت کششـی بالایـــــی دارد. کاربری : صنعت کشاورزی، بسته بندی