طناب های مهار کشتی، لنگر اندازی و پهلو گیری

طناب کشتی و کشتیرانی:
از دیرباز یکی از ابزارهایی که در صنعت بزرگ کشتیرانی استفاده می شد، طناب بود اما امروزه طناب های جدیدی ساخته شده است که کاربرد ان طناب های قدیمی کمتر شده البته این بدین معنا نیست که دیگر ان ها حذف شدند. کاربرد طناب کشتی بسیار گسترده است. به عنوان مثال انواع مختلفی از طناب وجود دارد که برای پهلو گرفتن به اسکله بسته می شود. نوع دیگری نیز وجود دارد که جهت کشیدن وسایل سنگین، جابجایی وسایل بین دو کشتی، رنگ آمیزی، تمیز کردن، بالا پایین رفتن از ارتفاع در داخل و خارج کشتی، امور مخابراتی، برپایی بادبان ها و… استفاده می شود

ملوان ها باید از اطلاعات کاملی از طناب کشتی ها داشته باشند تا بتوانند به صورت صحیح و در مکان های مختلف کشتی استفاده نمایند.

انواع مختلف طناب کشتی:
ROPE: به طناب های موجود در کشتی که محیط آن ها بیش تر از 2.54 سانتی متر باشد طناب کشتی ROPE می گویند.

CORD: اگر اندازه طناب از 2.54 سانتی متر کمتر باشد به آن ریسمان یا نخ یا ریسمان چند لا نیز می گویند.

THREAD: به طناب هایی که از ریسمان نازک تری ساخته شده باشند و بسیار نرم و انعطاف پذیر باشند طناب کشتیرانی THREAD می گویند همچنین به آن ها نخ یا نخ دولا نیز می گویند.

طناب های مورد استفاده در کشتی باید مقاوم و به صورت بافته شده باشند. یکی از موارد استفاده از طناب کشتیرانی در مهار اندازی است به این صورت که کشتی به وسیله طناب کشتی تیرک مهار کنار اسکله متصل می گردد. کشتی ها می توانند از طناب های فولادی برای مهار اندازی استفاده کنند اما استفاده و نگهداری از طناب فولادی بسیار مشکل می باشد. طناب های فولادی که در عقب کشتی استفاده می شوند به خاطر نزدیکی به پره های آن ریسک ایمنی بالا تری دارند. این طناب ها از جنس ابریشم مصنوعی بسیار سبک اند و در آب غرق نمی شوند همچنین در 2 نوع سه و هشت رشته ای تولید می شوند.

سابقه استفاده از طناب کشتی به چند هزار سال قبل باز می گردد. در گذشته، طناب ها از جنس گیاهی و حیوانی تولید می شدند که با پیشرفت علم ساخت طناب کشتی نیز دستخوش تغییر شد.