طناب های صعود و کار در ارتفاع

هدف از بکارگیری این تجهیزات، ايمن سازی محيط كار و صيانت از نيروی انساني و پيشگيری از حوادث ناشی از كار در ارتفاع و فرايندهاي مرتبط با آن است

طناب استاتیک و طناب نیمه استاتیک از دیرباز یکی از ابزارهایی که در صنعت بزرگ کشتیرانی استفاده می شد، طناب بود اما امروزه طناب های جدیدی ساخته شده است که کاربرد ان طناب های قدیمی کمتر شده البته این بدین معنا نیست که دیگر ان ها حذف شدند. کاربرد طناب کشتی بسیار گسترده است. به عنوان مثال انواع مختلفی از طناب وجود دارد که برای پهلو گرفتن به اسکله بسته می شود. نوع دیگری نیز وجود دارد که جهت کشیدن وسایل سنگین، جابجایی وسایل بین دو کشتی، رنگ آمیزی، تمیز کردن، بالا پایین رفتن از ارتفاع در داخل و خارج کشتی، امور مخابراتی، برپایی بادبان ها و… استفاده می شود. ملوان ها باید از اطلاعات کاملی از طناب کشتی ها داشته باشند تا بتوانند به صورت صحیح و در مکان های مختلف کشتی استفاده نمایند.