طناب ابریشمی

طناب ابریشمی آتابای تهیه شده از مرغوب ترین الیاف پلی استــر و پلی پرو پیلـن و همچنین یوبی برای مقاومــت در برابر نـــور خورشیــد که به صــورت رشتــه ای در سایـز های 6 تا 50 میلیمتــر و 16 رشتــه ای ( برید) در سایـز های 18 تا 30 میلیمتــر تـولیــد می شــود.
کاربری : صنعت ساختمان، حمل و نقل، بسته بندی